தொடக்கம்
ஔவை.சு.துரைசாமிப் பிள்ளை
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள்
02.
உரைவேந்தருக்கு ஒரு நூற்றாண்டு
03.
ஐங்குறு நூறு உரை
04.
சீவக சிந்தாமணிச் சுருக்கம்
05.
செம்மொழிப்புதையல்
06.
சேர மன்னன் வரலாறு
07.
சைவ இலக்கிய வரலாறு
08.
தமிழ் நாவலர் சரிதை-மூலமும் உரையும்
09.
தமிழ்ச்செல்வம்
10.
மதுரைக் குமரனார்