தொடக்கம்
திரு.அ.க.நவநீதகிருட்டிணன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அறநூல் தந்த அறிவாளர்
02.
இலக்கிய அமைச்சர்கள்
03.
இலக்கியத் தூதர்கள்
04.
ஔவையார் கதை
05.
கண்ணகி கதை
06.
காவியம் செய்த மூவர்
07.
கோப்பெருந்தேவியர்
08.
தமிழ் காத்த தலைவர்கள்
09.
தமிழ் வளர்த்த நகரங்கள்
10.
தமிழ் வளர்ந்த கதை
11.
நாடகப் பண்புகள்
12.
பாரதியார் குயிற்பாட்டு
13.
முத்தமிழ் வளர்த்த முனிவர்கள்
14.
முதல் குடியரசுத்தலைவர்
15.
வள்ளலார் யார்?
16.
வள்ளுவர் சொல்லமுதம் – தொகுதி 1
17.
வள்ளுவர் சொல்லமுதம் – தொகுதி 2
18.
வள்ளுவர் சொல்லமுதம் – தொகுதி 3
19.
வள்ளுவர் சொல்லமுதம் – தொகுதி 4