தொடக்கம்
திரு. நாரண துரைக்கண்ணன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்
02.
உயிரோவியம்(நாடகம்)
03.
தரங்கிணி
04.
தும்பைப்பூ
05.
தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர்