தொடக்கம்
திரு.கே.பி.நீலமணி
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அண்ணாமலை என்னும் அற்புத மனிதர்
02.
ஒரு மாணவன் மகாத்மாவாகிறான்
03.
காப்டன் குமார்
04.
தந்தை பெரியார்
05.
தென்னை மரத்தீவினிலே
06.
பஞ்ச பூதங்களின் அறிவியல் கதை
07.
பிள்ளையார் சிரித்தார்
08.
புல்லின் இதழ்கள்
09.
மகாத்மாகாந்தி முதல் ராஜீவ்காந்தி வரை
10.
மயக்கம் தெளிந்தது
11.
மலருக்கு மது ஊட்டிய வண்டு
12.
ஜேம்ஸ் பாண்ட் சங்கர்