தொடக்கம்
பரிதிமாற் கலைஞர்(வி.கோ.சூரியநாராயண சாஸ்திரி)
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
கலாவதி
02.
சித்திரக் கவி விளக்கம்
03.
தமிழ் மொழியின் வரலாறு
04.
தமிழ் வியாசங்கள்
05.
தமிழ்ப்புலவர் சரித்திரம்
06.
தனிப்பாசுரத் தொகை
07.
நாடகவியல்
08.
பாவலர் விருந்து
09.
மதிவாணன்
10.
மான விஜயம்
11.
முடிவுறாத பிரசுரங்கள்
12.
ரூபாவதி
13.
ஸ்ரீ மணிய சிவனார் சரித்திரம்