தொடக்கம்
முனைவர் சி.பாலசுப்பிரமணியன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
A Critical Study Of Kuruntokai
02.
A Study Of The Literature Of The Cera Country
03.
Papers In Tamil Literature
04.
The Status Of Women In Tamilnadu During Sangam Age
05.
அலைதந்த ஆறுதல்
06.
அறநெறி
07.
அறவோர் மு.வ.
08.
ஆண்டாள்
09.
இலக்கிய அணிகள்
10.
இலக்கிய ஏந்தல்கள்
11.
இலக்கியக் காட்சிகள்
12.
உருவும் திருவும்
13.
ஒட்டக்கூத்தர்
14.
கட்டுரை வளம்
15.
காரும் தேரும்
16.
சங்க இலக்கியம்
17.
சங்க கால மகளிர்
18.
சமயந்தோறும் நின்ற தையலாள்
19.
சான்றோர் தமிழ்
20.
சேரநாட்டுச் செந்தமிழ் இலக்கியங்கள்
21.
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
22.
திருப்பாவை-விளக்கம்
23.
திருவெம்பாவை-விளக்கம்
24.
தொல்காப்பியக் கட்டுரைகள்
25.
நல்லோர் நல்லுரை
26.
நெஞ்சின் நினைவுகள்
27.
பாட்டும் தொகையும்
28.
பாரதியும், பாரதிதாசனும்
29.
பாவைப்பாட்டு
30.
புரட்சிக் கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
31.
பெருந்தகை மு.வ.
32.
மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்
33.
மலர் காட்டும் வாழ்க்கை
34.
மனோன்மணியம்
35.
மு.வ.வின் சிந்தனை வளம்
36.
முருகன் காட்சி
37.
வாழ்வியல் நெறிகள்
38.
வாழையடி வாழை