தொடக்கம்
திரு.தொ.மு.பாஸ்கரத் தொண்டைமான்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
ஆடும் பெருமானும் அளந்த நெடுமாலும்
02.
ஆறுமுகமான பொருள்
03.
இந்தியக் கலைச்செல்வம்
04.
இரசிகமணி டி.கே.சி
05.
கம்பன் சுய சரிதம்
06.
கலைமணி பாஸ்கரத் தொண்டைமான் கலைக்களஞ்சியம்
07.
சீதா கல்யாணம்
08.
பட்டி மண்டபம்
09.
பிள்ளையார்பட்டிப் பிள்ளையார்
10.
வேங்கடத்துக்கு அப்பால் (வடநாட்டுக்கோயில்கள் பற்றிய
வரலாறு)
11.
வேங்கடம் முதல் குமரி வரை (தமிழகத்துக் கோயில்கள்)
முதல்பாகம்
12.
வேங்கடம் முதல் குமரி வரை (தமிழகத்துக் கோயில்கள்)
இரண்டாம் பாகம்
13.
வேங்கடம் முதல் குமரி வரை (தமிழகத்துக் கோயில்கள்)
மூன்றாம் பாகம்
14.
வேங்கடம் முதல் குமரி வரை (தமிழகத்துக் கோயில்கள்)
நான்காம் பாகம்
15.
வேங்கடம் முதல் குமரி வரை (தமிழகத்துக் கோயில்கள்)
ஐந்தாம் பாகம்