தொடக்கம்
கவிஞர் முருகு சுந்தரம்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அரும்புகள் மொட்டுகள் மலர்கள்
02.
இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள்
03.
எரிநட்சத்திரம்
04.
கட்டடமும் கதையும்
05.
கடை திறப்பு (கவிதை)
06.
காந்தியின் வாழ்க்கையிலே
07.
குயில் கூவிக்கொண்டிருக்கும்
08.
குயில்களும் இளவேனில்களும்
09.
கென்னடி வீர வரலாறு
10.
சந்தனப்பேழை (கவிதை)
11.
சுரதா ஓர் ஒப்பாய்வு
12.
தமிழகத்தில் குறிஞ்சி வளம்
13.
தீர்த்தக் கரையினிலே
14.
பனித்துளிகள் (கவிதை)
15.
பாட்டும் கதையும்
16.
பாரதி பிறந்தார்
17.
பாரும் போரும்
18.
பாவேந்தர் ஒரு பல்கலைக்கழகம்
19.
பாவேந்தர் நினைவுகள்
20.
பாவேந்தர் படைப்பில் அங்கதம்
21.
புகழ்பெற்ற புதுக்கவிஞர்கள்
22.
புதுவைக் கல்லறையில் புதிய மலர்கள்
23.
மலரும் மஞ்சமும்
24.
முருகுசுந்தரம் கவிதைகள்
25.
வள்ளுவர் வழியில் காந்தியம்
26.
வெள்ளையானை