தொடக்கம்
தியாகி ப.ராமசாமி
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
thus spake the buddha
02.
அம்பு எய்த பழம்
03.
அலிபாபா
04.
அலெக்சாண்டரும், அசோகரும்
05.
அன்னப்பறவைகள்
06.
இந்தியா-சீனா-பாகிஸ்தான்
07.
இறுமாப்புள்ள இளவரசி
08.
உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்
09.
உலகப் பழமொழிகள்
10.
காந்தீயத் திட்டம்
11.
குடும்பப் பழமொழிகள்
12.
சட்டமும் அதிகாரமும்
13.
சீனத்தலைவர் சியாங் கேஷேக்
14.
தம்ம பதம்
15.
தான்பிரீன் தொடரும் பயணம்
16.
திருவள்ளுவர் அறிவு ஆலயம்
17.
நல்லவனும் நய வஞ்சகனும்
18.
நீகிரோ மாமா
19.
புத்த ஞாயிறு (ஆறு தீர்க்கதரிசிகளின் வரலாறு)
20.
புத்தர் போதனைகள்
21.
புத்தரின் போதனைகள்
22.
புதிய புத்தகங்கள்
23.
போதி மாதவன் (புத்தர் வாழ்க்கை சரிதை)
24.
பௌத்த தருமம்
25.
மைக்கேல் காலிங்ஸ்
26.
வாழ்க்கை
27.
ஜெயில்
28.
ஹெர்க்குலிஸ்