தொடக்கம்
திரு.நா.வானமாமலை
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
studies in tamil folk literature
02.
இந்திய நாத்திகமும் மார்க்சீயத் தத்துவமும்
03.
இலக்கியத்தில் உள்ளடக்கமும் உருவமும்
04.
உயிரின் தோற்றம்
05.
உரைநடை வளர்ச்சி
06.
ஐவர் ராசாக்கள் கதை
07.
கட்டபொம்மு கூத்து
08.
காத்தவராயன் கதைப்பாடல்
09.
கான்சாகிபு சண்டை
10.
தமிழ்நாட்டில் சாதி சமத்துவ போராட்டம்
11.
தமிழ்நாட்டுப் பாமரர் பாடல்கள்
12.
தமிழர் நாட்டுப்பாடல்கள்
13.
தமிழர் பண்பாடும் தத்துவமும்
14.
தமிழர் வரலாறும் பண்பாடும்
15.
பழங்கதைகளும், பழமொழிகளும்
16.
புதுக்கவிதை முற்போக்கும் பிற்போக்கும்
17.
மக்களும் மரபுகளும்
18.
மார்க் சீய அழகியல்
19.
மார்க் சீய சமூக இயல் கொள்கை
20.
முத்துப்பட்டன் கதை
21.
வ.உ.சி.முற்போக்கு இயக்கங்களின் முன்னோடி
22.
வீரபாண்டிய கட்டபொம்மு கதைப்பாடல்