தொடக்கம்

 

சுயசரிதை - CPL நூலக நூல்கள்
01.
அருணாசலக்கவிராயர் சரித்திரம் - இராமநாடகக் கீர்த்தனை - CPL
02.
குசேலர் - தி. செல்வக்கேசவராய முதலியார் - CPL
03.
திருநாவுக்கரசுநாயனார் சரித்திரம் - வீ. கனகசபாபதி முதலியார் - CPL
04.
திருவள்ளுவநாயனார் சரித்திரம் - S.R. நமச்சிவாய செட்டியார் - CPL
05.
வ.த. சுப்பிரமணிய பிள்ளை சரித்திரமும் அவரியற்றிய தனிப்பாடல்களும் - வ.சு. செங்கல்வராய பிள்ளை - CPL
06.
ஸாக்ரடீஸ் சரித்திரம் - R. அரங்காசாரியர் - CPL