தொடக்கம்

 

இசை - உ.வே.சா நூலக நூல்கள்
01.
அகிலாண்டவம்மை பிள்ளைத்தமிழ் - திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - உ.வே.சா
02.
சிவபஜனைக்கீர்த்தனைகள் - க.சுப்பிரமணிய ஐயர் - உ.வே.சா
03.
சூதசங்கிதா ஸாராம்ருத வசனம் - சௌ.பாலசரஸ்வதி தேவகுஞ்சரியம்மால் - உ.வே.சா
04.
திருப்பழனிமலைத்தொண்டாயுதக்கடவுள்பேரில் பின்முடுகுச் சந்தக்கொம்மிப்பாடல் - உ.வே.சா
05.
முத்துக்குமார ​சுவாமிபேரில் ​பதம் - சுப்பராம ஐயரவர்கள் - உ.வே.சா