maragkaL

 

punnai : aTi 149


n'eTug kAl
punnain'ittilam vaippavum,