maragkaL

 

vAzai : aTi 131


tuRukal cuRRiya cOlai
vAzai,