vilagkukaL

 

kuragku (man'ti, kaTuvan, Ukam) : aTi 208, 237, 311


karu viral Ukama pArppOTu iriya

n'eTug kazaik kompar,
kaTuvana ukaLinum;

kaik kOL maRan'ta karu viral
man'ti