paRavaikaL

 

puRA : aTi 147


aRiyAtu eTutta pun
puRac cEvala,