pacumpUN vazuti

358. n'eytal
'perun' tOL n'ekiza, av vari vATa,
ciRu mel Akam perum pacappu Ura,
innEm Aka, eR kaNTu n'ANi,
n'innoTu teLittanar Ayinum, ennatUum,
5
aNagkal Ompumati, vAziya n'I!' ena,
kaNam kezu kaTavuTku uyar pali tUuy,
paravinam varukam cenmO-tOzi!-
peruj cEyiRavin tuyt talai muTagkal
ciRu veN kAkkai n'AL irai peRUum
10
pacum pUN vazuti marugkai anna, en
arum peRal Ay kavin tolaiya,
pirin'tu ANTu uRaital valliyOrE.

paTTapinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, tOzi, 'ivaL ARRA LAyinAL; ivaLai izan'tEn' enak kavanRAL vaRpuRuttatu; ak kAlattu ARRA LAy n'inRa talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.- n'akkIrar