viraip pari varun'tiya

21. mullai
viraip pari varun'tiya vIgku celal iLaiyar
araic ceRi kaccai yAppu azittu acaii,
vENTu amar n'aTaiyar, menmela varuka!
tINTA vai muL tINTi n'Am celaRku
5
Emati, valava, tErE! utuk kAN-
urukkuRu n'aRu n'ey pAl vitirttanna
arik kural miTaRRa am n'uN pal poRik
kAmaru takaiya kAnavAraNam
peyal n'Ir pOkiya viyal n'eTum puRavil
10
pularA Ir maNal malirak keNTi,
n'AL irai kavara mATTi, tan
pETai n'Okkiya perun'taku n'ilaiyE!

vinai muRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.-marutan iLan'AkanAr