n'Oy alaik kalagkiya

94. n'eytal
n'Oy alaik kalagkiya matan azi pozutil,
kAmam ceppal ANmakaRku amaiyum;
yAnE, peNmai taTpa n'uNNitin tAgki-
kai val kammiyan kavin peRak kazAa
5
maNNAp pacu muttu Eyppa, kuvi iNarp
punnai arumpiya pulavu n'Irc cErppan
enna makankol-tOzi!-tanvayin
Arvam uTaiyar Aki,
mArpu aNagkuRun'arai aRiyAtOnE!

talaimakanciRaippuRamAka, talaivi, tOzikku uraippALAyccolliyatu.-iLan'tiraiyanAr