n'Oyum kaim mikap

236. kuRijci
n'Oyum kaimmikap peritE; meyyum
tI umiz teRalin veytAkinRE-
oyyenac ciRitu Agku uyiriyar, 'paiyena
munRil koLinE n'an'tuvaL peritu' ena,
5
n'iraiya n'ejcattu annaikku uyttu ANTu
urai, ini-vAzi, tOzi!-purai il
n'uN n'Er el vaLai n'ekizttOn kunRattu
aNNal n'eTu varai ATi, taNNena
viyal aRai mUzkiya vaLi en
10
payalai Akam tINTiya, ciRitE.

talaimakan ciRaippuRamAka, vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu.-n'ampi kuTTuvan