pakal eri cuTarin

128. kuRijci
'pakal eri cuTarin mEni cAyavum,
pAmpu Ur matiyin n'utal oLi karappavum
enakku n'I uraiyAyAyinai; n'inakku yAn
uyir pakuttanna mANpinEn Akalin,
5
atu kaNTicinAl yAnE' enRu, n'ani
azutal AnRicin-Ayizai!-oli kural
Enal kAvaliniTai uRRu oruvan,
kaNNiyan, kazalan, tAran, taNNenac
ciRu puRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
10
aHtE n'inain'ta n'ejcamoTu
iHtu AkinRu, yAn uRRa n'OyE.

kuRai n'Ern'ta tOzi talaivi kuRai n'ayappak kURiyatu. tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatUum Am.- n'aRcEn'tanA