atiral

52. pAlai
mAk koTi atiraR pUvoTu pAtirit
tUt takaTTu etir malar vEyn'ta kUn'tal
maNam kamaz n'ARRam marIi, yAm ivaL
cuNagku aNi Akam aTaiya muyagki,
5
vIgku uvark kavavin n'IgkalcellEm;
n'IyE, ALvinai ciRappa eNNi, n'ALum
pirin'tu uRai vAzkkai purin'tu amaiyalaiyE;
anpu ilai; vAzi, en n'ejcE! vem pOr
mazavar peru makan mA vaL Ori
10
kai vaLam iyaivatu Ayinum,
aitu Eku amma, iyain'tu cey poruLE.

talaimakan celavu azugkiyatu.-pAlattanAr