n'eytal

275. n'eytal
cen'n'el arin'ar kUr vAT puNNuRak
kANAr mutaloTu pOn'tena, pUvE
paTaiyoTum katiroTum mayagkiya paTukkait
tannuRu vizumam aRiyA, menmela,
5
teRu katir in tuyil pacu vAy tiRakkum
pEtai n'eytaR peru n'Irc cErppataRku
yAn n'inain'tu iragkEnAka, n'Oy ikan'tu,
aRanilALan pukaza, eR
peRinum, vallEnman-tOzi!-yAnE.

ciRaippuRamAkat talaimakanatu varavuNarn'tu vaRpuRuppa, vanpuRai etirmozin'tatu.-ammUvanAr

349. n'eytal
kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
5
vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
pinnilai muniyA n'amvayin,
10
en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?

talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr