en'taiyum yAyum

374. kuRijci
en'taiyum yAyum uNarak kATTi
oLitta ceyti veLippaTak kiLan'tapin,
malai kezu veRpan talaivan'tu irappa,
n'anRu puri koLkaiyin onRAkinRE-
muTagkal iRaiya tUgkaNamkurIi,
n'ITu irum peNNait toTutta
kUTinum mayagkiya maiyal UrE.

aRattOTu n'inRamai tOzi kizattikku uraittatu. - uRaiyUrp palkAyanAr