kolvinaip polin'ta

304. n'eytal
kolvinaip polin'ta kUr vAy eRiuLi
mukam paTa maTutta muLivetir n'On kAz
tAgku aru n'Irc curattu eRin'tu, vAgku vicaik
koTun' timiR paratavar kOTTu mIn eRiya,
n'eTug karai irun'ta kuRug kAl annattu
veN tOTu iriyum vI tatai kAnal,
kaitaiam taN punaR cErppanoTu
ceytanemmanRa, Or pakai taru n'aTpE.

varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaNakkAyan tattan