ciRuvI jAzal

328. n'eytal
ciRu vI jAzal vEr aLaip paLLi
alavan ciRu manai citaiya, puNari
kuNil vAy muracin iragkum tuRaivan
n'alkiya n'AL tavac cilavE; alarE,
vil kezu tAnai vicciyar perumakan
vEn'taroTu poruta jAnRai, pANar
puli n'Okku uRaz n'ilai kaNTa
kali kezu kuRumpUr Arppinum peritE.

varaiviTai vERupaTum kizattiyai, 'avar varaiyum n'AL aNittu' enavum,'alar ajcal' enavum kURiyatu. - paraNar