yA am konRa

198. kuRijci
yAam konRa maram cuTTa iyavil
karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
Aram n'ARum mArpinai,
vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.

tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar