kaNTal

117. n'eytal
mAri Ampal anna kokkin
pArval ajciya paruvaral Ir jeNTu
kaNTal vEr aLaic celIiyar, aNTar
kayiRu ari eruttin, katazum tuRaivan
vArAtu amaiyinum amaika!
ciRiyavum uLa INTu, vilaijar kaivaLaiyE.

varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kunRiyanAr

340. n'eytal
kAmam kaTaiyin kAtalarp paTarn'tu,
n'Am avarp pulampin, n'ammOTu Aki,
oru pAR paTutal cellAtu, AyiTai,
azuvam n'inRa alar vErk kaNTal
kazi peyar marugkin olki, Otam
peyartarap peyartan'tAgku,
varun'tum-tOzi!-avar irun'ta en n'ejcE.

iravukkuRi uNarttiya tOzikkuk kizatti maRuttatu. - ammUvan