n'el (aivanam)

53. marutam
em aNagkinavE-makizn'a! munRil
n'anai mutir punkin pUt tAz veN maNal,
vElan punain'ta veRi ayar kaLamtoRum
cen' n'el vAn pori citaRi anna,
ekkar n'aNNiya em Ur viyan tuRai,
n'Er iRai munkai paRRi,
cUraramakaLirOTu uRRa cULE.

varaivu n'ITTittavazit tOzi talaimakaRku uraittatu. - kOpperujcOzan

100. kuRijci
aruvip parappin aivanam vittip
paru ilaik kuLaviyoTu pacu maral kaTkum
kAn'taL am cilampil ciRukuTi pacittena,
kaTug kaN vEzattuk kOTu n'oTuttu uNNum
valvil Ori kollik kuTavaraip
pAvaiyin maTavan'tanaLE-
maNattaRku ariya, paNaip perun' tOLE.

pAgkaRku uraittatu: alla kuRippaTTu mILkinRAn tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - kapilar

210. mullai
tiN tEr n'aLLi kAnattu aNTar
pal A payan'ta n'eyyin, toNTi
muzutuTan viLain'ta veNNel vej cORu
ezu kalattu En'tinum ciRitu-en tOzi
perun' tOL n'ekiztta cellaRku
virun'tu varak karain'ta kAkkaiyatu paliyE.

pirin'tu van'ta talaimakan, 'n'anku ARRuvittAy!' enRARkut tOzi uraittatu - kAkkai pATiniyAr n'acceLLaiyAr.

238. marutam
pAcaval iTitta karug kAz ulakkai
Ay katir n'ellin varampu aNait tuyiRRi,
oN toTi makaLir vaNTal ayarum
toNTi anna en n'alam tan'tu,
koNTanai cenmO-makizn'a!-n'in cULE.

talaimakan parattaiyin maRuttan'tu, vAyil vENTit tOziyiTaic cenRu, teLippAn pukkARkut tOzi colliyatu. - kunRiyan

269. n'eytal
cEyARu cenRu, tunaipari acAvAtu,
ucAvun'arp peRinE n'anRuman tilla-
vayac cuRA eRin'ta puN taNin'tu, en'taiyum
n'Il n'iRap perug kaTal pukkanan; yAyum
uppai mARi veNNel tarIiya
uppu viLai kazanic cenRanaL; atanAl,
pani iru parappin cErppaRku,
'ini varin eLiyaL' ennum tUtE.

talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu - kallATanAr

277. pAlai
Acu il teruvin Acu il viyan kaTai,
cen'n'el amalai veNmai veL izutu
Or il piccai Ara mAn'ti,
aRcira veyya veppat taNNIr
cEmac ceppil peRIiyarO, n'IyE-
'minniTai n'aTugkum kaTaip peyal vATai,
ek kAl varuvatu?' enRi;
ak kAl varuvar, em kAtalOrE.

talaimakan pirin'tavazi, avan kuRitta paruva varavu tOzi aRivaraik kaNTu vinAviyatu. - OriR piccaiyAr