cen'n'Ay

56. pAlai
vETTac cen'n'Ay kiLaittUN miccil
kuLavi moytta azukaR cil n'Ir
vaLaiyuTaik kaiyaL, emmoTu uNIiyar,
varukatil amma, tAnE;
aLiyaLO aLiyaL, en n'ejcu amarn'tOLE!

talaimakan koNTutalaip piritalai maRuttut tAnE pOkinRavazi,iTaiccurattin pollAgku kaNTu, kURiyatu. - ciRaikkuTi An'taiyAr

141. kuRijci
vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
celka enROLE, annai' ena, n'I
collin evanO?-tOzi!-'kollai
n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
cAral n'ATa, vAralO' enavE.

iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu