kAna mAn atar yAnaiyum

318. kuRijci
kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
5
varai izi aruvip pATToTu piracam
muzavu cEr n'arampin immena imirum,
paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
manRal vENTinum peRukuvai; onRO
inRu talaiyAka vAral; varinE,
10
Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
15
n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!

iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar