kiLai pArATTum kaTu n'aTai

218. kuRijci
'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
5
peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
10
'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
vara eLitAka eNNuti; atanAl,
n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
15
taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
annai aRiyinum aRika! alar vAy
ampal mUtUr kETpinum kETka!
20
vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
oN pU vEgkai kamazum
taN peruj cAral pakal van'tImE!

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar