tujcuvatu pOla iruLi

139. pAlai
tujcuvatu pOla iruLi, viN paka
imaippatu pOla minni, uRaikkoNTu
ERuvatu pOlap pATu ciRan'tu uraii,
n'ilam n'ejcu uTka OvAtu cilaittu Agku,
5
Ar taLi pozin'ta vAr peyaR kaTai n'AL;
InRu n'AL ulan'ta vAlA veN mazai
vAn tOy uyar varai ATum vaikaRai,
putal oLi ciRan'ta kANpu in kAlai,
taN n'aRum paTun'Ir mAn'ti, patavu arun'tu
10
veN puRakku uTaiya tirimaruppu iralai;
vAr maNal oru ciRaip piTavu aviz kozu n'izal,
kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya;
arakku n'iRa uruvin Iyal mUtAy
parappiyavaipOR pAay, pala uTan
15
n'Ir vAr marugkin IraNi tikaza;
innum vArAr Ayin n'annutal!
yAtukol maRRuavar n'ilaiyE? kAtalar
karuvik kAr iTi irIiya
paruvam anRu, avar, 'varutum' enRatuvE.

piriviTai melin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - iTaikkATanAr