kUtALam

178. kuRijci
vayirattanna vai En'tu maruppin,
vetir vEr anna parUu mayirp panRi
paRaik kaN anna n'iRaic cunai paruki,
n'Ilattanna akal ilaic cEmpin
5
piNTam anna kozug kizagku mAn'ti,
piTi maTin'tanna kal micai Uz izipu,
yARu cErn'tanna URu n'Irp paTAarp
paim putal n'aLi cinaik kuruku irun'tanna,
vaN piNi avizn'ta veN kUtALattu
10
alagku kulai alari tINTi, tAtu uka,
pon urai kaTTaLai kaTuppak kANvara,
kiLai amal ciRu tinai viLai kural mEyn'tu,
kaN initu paTukkum n'al malai n'ATanoTu
uNarn'tanai puNarn'ta n'Iyum, n'in tOT
15
paNaik kavin aziyAtu tuNaip puNarn'tu, enRum,
taval il ulakattu uRaiiyarO tOzi
'ellaiyum iravum ennAtu, kallenak
koNTal vAn mazai pozin'ta vaikaRait
taN pani aRciram tamiyOrkku aritu' ena,
20
kanavinum pirivu aRiyalanE; atantalai
mun tAn kaNTa jAnRinu m
pin peritu aLikkum, tan paNpinAnE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. - paraNar