n'Ilam

38. kuRijci
viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
am cilai iTavatu Aka, vej celal
kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
5
varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
10
n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
15
paitalan peyaralankollO? ai tEyku
'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
kUum kaNaHtu em Ur' ena
Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.

tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr