kaTaluL mAyn'ta iLam peruvazuti

182
uNTAl amma, iv ulakam in'tirar
amiztam iyaivatuAyinum, 'initu' enat
tamiyar uNTalum ilarE; munivu ilar;
tujcalum ilar; piRar ajcuvatu ajci,
5
pukaz enin, uyirum koTukkuvar, pazi enin,
ulakuTan peRinum, koLLalar; ayarvilar;
anna mATci anaiyar Aki,
tamakku ena muyalA n'On tAL,
piRarkku ena muyalun'ar uNmaiyAnE.

tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
kaTaluL mAyn'ta iLam peruvazuti pATTu.