cOzan n'alluruttiran

190
viLai patac cIRiTam n'Okki, vaLai katir
valci koNTu, aLai malka vaikkum
eli muyanRanaiyar Aki, uLLa tam
vaLan valiyuRukkum uLam ilALaroTu
5
iyain'ta kENmai illAkiyarO!
kaTug kaN kEzal iTam paTa vIzn'tena,
anRu avaN uNNAtAki, vazi n'AL,
peru malai viTarakam pulampa, vETTu ezun'tu,
irug kaLiRRu oruttal n'al valam paTukkum
10
puli pacittanna melivu il uLLattu
uranuTaiyALar kENmaiyoTu
iyain'ta vaikal uLa AkiyarO!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alluruttiran pATTu.