poykaiyAr

48
kOtai mArpin kOtaiyAnum,
kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
5
aHtu em UrE; avan em iRaivan;
annOR paTartiyAyin, n'Iyum
emmum uLLumO mutu vAy iravala!
'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

49
n'ATan enkO? Uran enkO?
pATu imiz panik kaTal cErppan enkO?
yAgkanam mozikO, Ogku vAL kOtaiyai?
punavar taTTai puTaippin, ayalatu
5
iRagku katir alamaru kazaniyum,
piRagku n'Irc cErppinum, puL orugku ezumE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
avanai avar pATiyatu.