piLLaip peyarcci

259
ERuTaip peru n'irai peyartara, peyarAtu,
ilai putai perug kATTut talai karan'tu irun'ta
val vil maRavar oTukkam kANAy;
cellal, cellal; ciRakka, n'in uLLam,
5
muruku meyp paTTa pulaitti pOlat
tAvupu teRikkum AnmEl
puTai ilagku oL vAL punai kazalOyE!

tiNai karan'tai; tuRai ceru malaital; piLLaip peyarcciyum Am.
.......................kOTai pATiya perumpUtanAr pATiyatu.