kArai

258
muL kAl kArai mutu pazan Eyppat
teRippa viLain'ta tIm kan'tAram
n'iRutta Ayam talaiccenRu uNTu,
paccUn tinRu, pain' n'iNam perutta
5
eccil Irg kai vilpuRam timiri,
pulam pukkananE, pul aNal kALai;
oru muRai uNNAaLavai, peru n'irai
Urp puRam n'iRaiyat tarukuvan; yArkkum
toTutal Ompumati, mutu kaL cATi;
10
A tarak kazumiya tukaLan,
kAytalum uNTu, ak kaL veyyOnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
......................ulOccanAr pATiyatu.