உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில்
மலைக்கோட்டை, திருச்சி (விநாயகர்)