நாண்மதியப் பெருமாள் கோவில்
திருத்தலைச்சங்க நாண்மதியம்
மூலவர்

செங்கண்மால் ரங்கநாதர். லட்சுமிரங்கர் நான்கு புஜங்களுடன் சயன
திருக்கோலம். கிழக்கு நோக்கிய சயனம்.

தாயார்

செங்கமலவல்லி

தீர்த்தம்

சூர்ய புஷ்கரணி

விமானம்

வேதவிமானம்

காட்சி கண்டவர்கள்

நாச்சியார், அனந்தாழ்வார்

முன் பின்