வடபத்ரசயனார் கோவில் - திருவில்லிபுத்தூர்

மூலவர்

வடபத்ரசாயி (ரங்கமன்னார்) கிழக்கே திருமுக மண்டலம்)

தாயார்

(கோதாதேவி) ஆண்டாள்

தீர்த்தம்

திருமுக்குளம்

விமானம்

ஸம்சன விமானம்

காட்சிகண்டவர்கள்

மண்டுக மஹரிஷி, பெரியாழ்வார்.

முன் பின்