நித்திய கல்யாணப்பெருமாள்கோவில் - திருவிடந்தை

மூலவர்

லட்சுமி வராஹப் பெருமாள் கிழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலம்.

உற்சவர்

நித்ய கல்யாணப் பெருமாள்

தாயார்

கோமளவல்லி நாச்சியார்

தீர்த்தம்

வராஹதீர்த்தம், கல்யாண தீர்த்தம்

விமானம்

கல்யாண விமானம்

காட்சி கண்டவர்கள்

பலி, காலவ ரிஷி

முன் பின்