முனைப்பாடியர் இயற்றிய

அறநெறிச்சாரம்

திரு. ஆ. பொன்னுசாமிப் பிள்ளை
உரை