உலகநாதர்

இயற்றிய

உலகநீதி

 

 
திருநெல்வேலி தென்னிந்திய
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட்,
154, டி.டி.கே.சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை,
சென்னை - 18.