சிறு குறிஞ்சான்

முனைவர் ம.செகதீசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

சிறுகுறிஞ்சான்

வழக்குப் பெயர் : சிறு குறிஞ்சான்

தாவரவியல் பெயர் : Gymnema sylvestris R.Br

குடும்பம் :Asclepiadaceae

வளரும் இடம்: தமிழகத்தின் சிறுகாடுகளிலும் வளர்கிறது.

பயன்படும் பாகம் : இலை, வேர்.

மருத்துவப் பயன்கள் : நஞ்சு முறிக்கும், சுரம் தணியும், வேர்ச்சூரணம் முறைப்படி உண்ண ஆஸ்துமா, மூச்சுத்திணறல் தீரும். காய்ச்சல், இருமல், காசம் ஆகியவை தீரும்.