பிரண்டை

முனைவர் ம.செகதீசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

பிரண்டை

வழக்குப் பெயர் : பிரண்டை

தாவரவியல் பெயர் : Cissus quadrangularis L.

குடும்பம் : Vitaceae

வளரும் இடம் : வெப்பமான பகுதிகளில் காணப்படும்.

பயன்படும் பாகம் : இளம்தண்டு, இலை, வேர்.

மருத்துவப் பயன்கள் : இலை மற்றும் தண்டுத் தொகுதி உடல்நலம் தேற்றுபவை. வயிற்றுவலி போக்க வல்லது. ஜீரணக்கோளாறுகளுக்கு மருந்தாகிறது. தண்டின் சாறு எலும்பு முறிவுக்குப் பயன்படுகிறது. மேலும், ஆஸ்துமா தீர்க்கும். வேரின் பொடி எலும்பு முறிவில் கட்டுப்போட உதவுகிறது.