தூதுவளை

முனைவர் ம.செகதீசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

தூதுவளை

வழக்குப் பெயர் : தூதுவளை

தாவரவியல் பெயர் : Solanum trilobatum, Linn

குடும்பம் : Solanaceae

வளரும் இடம் : தமிழகமெங்கும் தன்னிச்சையாக வளர்கிறது.

பயன்படும் பாகம் : வேர் முதல் பழம் வரை.

மருத்துவப் பயன்கள் : இலை கோழையகற்றும். உடல் தேற்றும். பூ உடலுரமூட்டும். காய் கோழையகற்றிப் பசியைத் தூண்டி மலச்சிக்கல் அறுக்கும். பழம் கோழையகற்றும்.