பெயர் : முனைவர் அ. ஜேம்ஸ்
கல்வித் தகுதி : முதுகலை (மொழியியல்), முதுகலைப் பட்டயம் (அகராதியியல்), மேற்பட்டயம் (ஜாவா), முனைவர் பட்டம் (மொழியியல்)
பணியிட முகவரி : அறிவுரைஞர் தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம்
முகவரி : 2/278, பூங்கா தெரு, சந்தோஷ் புரம், சென்னை - 600 073.